Szkoła narciarska

Regulamin Przedszkola Narciarskiego

§1
Przedszkole odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:45 do 12:45 na stoku narciarskim Cieńków w Wiśle
§2
Grupa może liczyć 4 – 6 osób
§3
W przedszkolu uczestniczą dzieci w wieku od 5 – 13 lat. Zajęcia odbywają się w trzech grupach zaawansowania: początkująca, średnio zaawansowany i zaawansowany.
§4
W czasie trwania zajęć przewidywana jest jedna przerwa około 20 min.
§5
Pierwszego dnia zajęć o godzinie 9.30 Rodzice lub Opiekunowie zobowiązani są do stawienia się w siedzibie Szkoły Narciarskiej SKI-CARV celem dopełnienia wszystkich formalności.
§6
Każdego dnia Rodzic lub Opiekun zobowiązany jest przyprowadzić dziecko punktualnie i gotowe do zajęć.
§7
Każdy uczestnik szkolenia musi być wyposażony w kask (Dz. U. z 2009 r., nr 226; poz 1809).
§8
Instruktor podczas pierwszych zajęć będzie weryfikował umiejętności dziecka i ewentualnie kwalifikował do grupy jeżdżącej na innym poziomie.
§9
Podstawowe umiejętnością w grupach średnio zaawansowanej i zaawansowanej jest zdolność jazdy na wyciągu i samodzielnego podniesienia się po upadku.
§10
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z powodu zbyt małej ilości uczestników, zbyt zróżnicowanego poziomu uczestników uniemożliwiającego przeprowadzenie szkolenia narciarskiego lub złych warunków pogodowych.
§11
Koszt pięciodniowego przedszkola to 670 zł. Kwotę tą należy wpłacić przed pierwszymi zajęciami w siedzibie szkoły. Nie jest ona zwracana w przypadku rezygnacji z zajęć.
§12
Koszt szkolenia narciarskiego nie obejmuje kosztów przejazdu wyciągiem.
§13
Rodzice lub Opiekunowie zobowiązani są poinformować Biuro Szkoły Narciarskiej SKI-CARV o wszystkich zdrowotnych problemach dziecka (zwłaszcza o uczuleniach i chorobach przewlekłych).
§14
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione oraz za zabezpieczenie i dobre wyregulowanie sprzętu
§15
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatora
§16
Uczestnicy zajęć powinni posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków